1. a 2. závod Moravské ligy BMX 2018

                                                Zvláštní ustanovení

                              1. a 2. závodu Moravské ligy BMX v Opavě

 

Pořadatel:                  SK Jantar Opava

Datum konání:          5. a 6. 5. 2018

Místo:                         Bikrosová trať v Městských sadech v Opavě

 

Systém závodu:         KsK na 5 jízd dále KO doplněné o malé a velké finále  dle Prováděcích pokynů BMX 2018 pro MBL

Kategorie:                  Jezdci s platnou licencí pro rok 2018, kategorie 6,7-8,9-10,11-12,

                                    13-14,15-16, 17+, Cruiser

neregistrovaní - kategorie budou stanoveny dle počtu příchozích

Nezletilý neregistrovaní jezdci jen se souhlasem zákonného zástupce

Startovné:                  17 +                            250,- Kč

                                   ostatní                        200,- Kč

                                   neregistrovaní              100,- Kč

 

Pojištění:         Každý licenční jezdec je povinen mít uzavřenou úrazovou pojistku

Trať:                 330 m, šotolinový povrch

Ceny:                Poháry do 3.místa, kategorie 6, 7-8 plakety do 8.místa,

                        kategorie 17+ a Cruiser finanční odměny

 

Časový harmonogram:

                                        Sobota:                                  Neděle:

 

prezentace              10.30 - 11.45                         8.00 - 9.15

trénink blok 1             11.15 - 11.55                          9.00 - 9.30

trénink blok 2             11.55 - 12.35                          9.30 – 10.00

zahájení závodů          13.00                                      10.30

 

blok 1: registrovaní B6 - 12,  cruiser, neregistrovaní

blok 2: registrovaní B13 -16, 17+,

trénink v sobotu 10 min volný + 30 min s rampou, v neděli 10 min volný + 20 min s rampou

Zdravotní zajištění zabezpečeno

Pořadatel si vyhrazuje právo odvolat závod, případně změnit časový harmonogram, pokud by se vyskytly okolnosti, které mohou ohrozit

regulérnost závodu nebo zdraví a bezpečnost účastníků. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí

 

Možnost parkování karavanů dle pokynů pořadatele od pátku 4.5.2018.

 

V pátek 4.5.2018 bude pro jezdce volný trénink. Od 17:00 do 19:00. Bez lékařského zajištění.

V případě nevhodných podmínek se trénink nekoná. 

 

 

                                                          Radim Kapler

                                                          ředitel závodu